Ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje

Záškrt (diftéria)
 • ochorenie spôsobuje baktéria Corynebacterium diphtheriae
 • prenáša sa vzdušnou cestou, pri kožných formách kontaktom, inkubačný čas je od 2 - 5 dní
 • postihuje mandle, hrtan a hltan, vyznačuje sa častými srdcovými a neurologickými komplikáciami, najzávažnejšou formou je postihnutie hrtana, ktoré sa môže skončiť udusením v priebehu niekoľkých hodín
 • systematické očkovanie bolo v Slovenskej republike zavedené v roku 1946
Tetanus
 • akútne infekčné ochorenie nervového systému spôsobené toxínom, ktorý produkuje baktéria Clostridium tetani
 • baktérie sa nachádzajú vo forme spór najmä v hnojenej pôde, do organizmu sa dostáva po poranení kože, inkubačný čas je 7 - 14 dní
 • prejavuje sa kŕčmi žuvacieho svalstva, šijového svalstva a neskôr celého trupu pri plnom vedomí
 • systematické očkovanie bolo v Slovenskej republike zavedené v roku 1958
Čierny kašeľ (pertussis)
 • vysoko infekčné ochorenie, spôsobuje ho baktéria Bordetella pertussis
 • nákaza sa šíri kvapôčkami, na prenos infekcie je potrebný úzky kontakt chorého s vnímavým jedincom, najviac ohrozenou skupinou sú novorodenci, inkubačný čas je 9 až 10 dní
 • postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, môže spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť
 • systematické očkovanie bolo v Slovenskej republike zavedené v roku 1956
Detská obrna (poliomyelitída)
 • akútne vírusové ochorenie spôsobené poliovírusom
 • vírus sa prenáša fekálno-orálnou cestou priamo alebo nepriamo – kontaminovanými potravinami, vodou, v prvých dňoch infekcie je prenos možný aj kvapôčkami
 • ochorenie postihuje nervový systém – väčšina infikovaných osôb prekoná infekciu bez klinických príznakov, alebo ako chrípke podobné ochorenie. Keď však vírus zničí bunky centrálneho nervového systému vzniká meningitída a asi u 1 % infikovaných paralytická forma ochorenia, kedy dochádza k obrnám najmä svalov končatín rôzneho rozsahu, ktoré sú nevyliečiteľné a trvalé; inkubačný čas je 4-35 dní, najčastejšie 7 – 10 dní
 • systematické očkovanie bolo v Slovenskej republike zavedené v roku 1957
Hemofilové invazívne nákazy (Hib)
 • závažné infekcie vyvoláva invazívny kmeň baktérie Haemophilus influenzae typu b
 • infekcia sa prenáša kvapôčkovou formou a ohrozené sú najmä deti do päť rokov
 • baktéria spôsobuje predovšetkým hnisavý zápal mozgových blán, zápal hrtanovej príchlopky – akútny môže bez rýchleho lekárskeho zásahu spôsobiť náhle udusenie, zápal priedušiek, zápal pľúc a otravu, ťažké formy infekcie zanechávajú až v 30 percentách chronické následky, najmä poškodenie sluchu a poškodenie mozgu
 • systematické očkovanie sa v Slovenskej republike zaviedlo v roku 2000
Vírusová hepatitída B (VHB)
 • vírusový zápal pečene, ktorý spôsobuje vírus hepatitídy B z čeľade Hepadnaviridae
 • k nákaze dochádza infikovanou krvou, krvnými derivátmi, napríklad injekčnou striekačkou pri tetovaní, pírsingu alebo u narkomanov, telesnými tekutinami pri úzkom kontakte v rodine a pri sexuálnom styku. Nakaziť sa možno aj vertikálne, teda z matky na dieťa počas tehotenstva alebo cez sliznice počas pôrodu novorodenca
 • VHB sa spočiatku prejavuje zvýšenou teplotou, nechutenstvom, malátnosťou, únavou, vracaním, bolesťami brucha, hnačkami, vyrážkami, ale aj bolesťami svalov kĺbov a hlavy. Po nástupe ďalšieho štádia ochorenia má pacient kožu a očné bielka sfarbené nažlto, tmavý moč, svetlú stolicu, zväčšenú pečeň, niekedy aj slezinu. Závažnosť žltačky typu B spočíva v tom, že najmä u malých detí prebieha nepoznane a často dlhé obdobie, prechádza do chronicity s možnosťou vzniku cirhózy pečene alebo rakoviny pečene. Inkubačný čas je 60 až 200 dní, najčastejšie 90 dní
 • systematické očkovanie dojčiat bolo na Slovensku zavedené v roku 1998
Pneumokokové invazívne ochorenia
 • infekčné ochorenia vyvolané invazívnymi kmeňmi baktérie Streptococcus pneumoniae sa šíria vzduchom, ktorý je kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest chorého
 • pneumokokovými ochoreniami sú ohrozené najmä deti do 5 rokov veku a starší dospelí
 • pneumokoky vyvolávajú napríklad zápal mozgových blán, infekciu krvi, bakteriémiu, i bežné, neinvazívne ochorenia s menej závažnými príznakmi, napríklad zápal stredného ucha, zápal pľúc i prinosových dutín
 • systematické očkovanie bolo na Slovensku zavedené v roku 2009
Osýpky (morbilli)
 • vysoko nákazlivé a najzávažnejšie vírusové ochorenie detského veku, šíri sa rýchlo vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Prakticky každý bez imunity proti osýpkam po kontakte s chorým ochorie
 • ochorenie sa spočiatku sa prejavuje únavou, nechutenstvom, zvýšenou teplotou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek, svetloplachosťou. V tejto fáze bývajú na sliznici v ústach v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, takzvané Koplikove škvrny. Po niekoľkých dňoch nastupuje horúčka a objavuje sa tmavočervená splývavá vyrážka, najprv na záhlaví, potom na tvári, krku, trupe, bruchu a končatinách. Inkubačný čas je v priemere 10 dní, infekčnosť pacienta trvá 4 dni pred objavením vyrážky a 4 dni po objavení vyrážky
 • závažnosť ochorenia spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému (zápal mozgu). Ochorenie má najproblematickejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých
 • systematické očkovanie bolo na Slovensku zavedené v roku 1969
Mumps (parotitída, príušnice)
 • vírusové infekčné ochorenie, šíri sa vzduchom, kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého
 • ochorenie sa prejavuje zápalom príušných slinných žliaz, sprevádza ho horúčka, malátnosť, bolesti hlavy a svalov
 • častou komplikáciou, najmä u adolescentov, je zápal semenníkov a nadsemenníkov, pričom po prekonaní zápalu môže s veľkou pravdepodobnosťou vzniknúť neplodnosť. U dospelých ide často o zápal mozgových blán, mozgu a pankreasu. Mumps môže byť aj príčinou straty sluchu. Inkubačný čas je 10 až 14 dní
 • systematické očkovanie bolo na Slovensku zavedené v roku 1987
Ružienka (rubeola)
 • vírusové infekčné ochorenie, šíri sa vzduchom, ktorý je kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest chorého, k prenosu môže dôjsť aj cez kontaminované predmety. Inkubačný čas je 14 až 21 dní
 • ochorenie sa najskôr vyznačuje drobnou svetloružovou vyrážkou na tvári, rýchlo sa šíriacou aj na trup. Výsevu vyrážky predchádza zdurenie lymfatických uzlín. Medzi časté komplikácie patrí bolesť až zápal najmä drobných kĺbov, zvýšená teplota, kašeľ, nádcha
 • pre tehotné ženy a ich nenarodené deti predstavuje veľké nebezpečenstvo –  ak sa žena nakazí ružienkou v prvom trimestri, dieťa sa s veľkou pravdepodobnosťou narodí s postihnutím zraku, sluchu, poškodením mozgu, vrodenou srdcovou chybou alebo s duševným postihnutím (kongenitálny rubeolový syndróm). Tehotenstvo sa môže skončiť potratením plodu alebo narodením mŕtveho plodu
 • systematické očkovanie bolo na Slovensku zavedené v roku 1985