Očkovanie nespôsobuje autizmus

Text pripravila a na otázky odpovedala prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku:

Každý jedinec s autizmom je iný, možno povedať, že je toľko autizmov, koľko je jedincov s touto poruchou. Všetci však majú poruchu sociálnej interakcie a komunikácie a majú zvláštne, úzko vymedzené záujmy a stereotypné a repetitívne (opakujúce sa) vzorce správania, ktoré znižujú schopnosti jedinca zvládať problémy bežného života.

Príčiny autizmu zatiaľ nie sú celkom jasné. Najväčšiu úlohu však zohrávajú genetické poruchy počas prenatálneho života dieťaťa. Žiadna z vedecky podložených štúdií nepreukázala kauzálny vzťah medzi očkovaním a autizmom. Nepodložené tvrdenia, že vakcíny spôsobujú autizmus, vedú niektorých rodičov k rozhodnutiu oddialiť alebo celkom odmietnuť očkovanie svojich detí.

Zvyšovaním počtu nezaočkovaných detí sa znižuje kolektívna imunita a vzniká riziko šírenia infekčných ochorení, ktoré už dnes nepoznáme práve vďaka vakcinácii. Ide o infekčné ochorenia, ktoré v minulosti stáli život mnohých detí a ich opätovný výskyt môže mať vážne zdravotné, prípadne aj smrteľné  dôsledky na nezaočkované deti.       

                              

Aký je vzťah medzi očkovaním a autizmom?

Vedecky podložené štúdie nepreukázali kauzálny vzťah medzi očkovaním a autizmom. Oddialenie očkovania alebo rozhodnutie neočkovať dieťa nezmenší riziko autizmu, len zvýši riziko ochorení, ktorým možno očkovaním predchádzať. Riziko vzniku závažných a niekedy aj smrteľných ochorení sa zďaleka nevyrovná zriedkavým komplikáciám, ktoré môžu očkovanie sprevádzať.

 

Kedy sa autizmus najčastejšie u dieťaťa prejaví?

Poruchy autistického spektra sú veľmi heterogénnou (rôznorodou) skupinou porúch. Jadrové príznaky autizmu - poruchy sociálnej interakcie a komunikácie, repetitívne (opakujúce sa) stereotypné a na detail zamerané správanie - sa dajú pozorovať už okolo jedného roka života dieťaťa, bežne medzi 15-tym a 30 mesiacom života.

 

Prečo je stále viac autistov?

Príčiny sú viaceré. Ide o súhru viacerých biologických a environmentálnych faktorov ako sú zvyšujúci sa reprodukčný vek rodičov, prenatálne infekcie a prenatálna expozícia toxickým látkam. Dôležité je tiež zvyšovanie informovanosti o tejto poruche, spresňovanie a rozširovanie diagnostických kritérií a tiež štandardizácia diagnostických nástrojov, ktoré zvyšujú možnosti včasnej diagnostiky a znižujú riziko nesprávnej diagnózy.