VAKCÍNY - jeden z najväčších úspechov medicíny

Text pripravil a na otázky odpovedal doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., vedec, lekár, vedúci Ústavu molekulárnej biológie LF UK v Bratislave:

Vakcíny zachránili dokázateľne milióny ľudských životov, patria preto k najväčším úspechom medicíny. Ak niekto spochybňuje vakcíny, spochybňuje medicínu ako celok. 

Medicína je v súčasnosti založená na dôkazoch, nie na úvahách, názoroch alebo skúsenostiach. Tzv. evidence-based medicine je zrejme najväčšia inovácia v biomedicíne. Dnes dostupné vakcíny sú najlepšie v histórii - a aj to je zásluha vedy a na nej založenej klinickej medicíny.

 

Existujú záruky, že vakcíny sú bezpečné?

Vďaka vakcínam sme sa zbavili alebo takmer zbavili mimoriadne nebezpečných infekčných chorôb. Čo by sme za to dali, ak by sme to mohli povedať o všetkých infekciách... Príroda to zariadila tak, že sme si všetci rovní, a teda ako doteraz, tak aj naďalej napokon všetci zomrieme, očkovaní i neočkovaní, ale nie je jedno kedy a prečo.

Vedci pritom už pracujú aj na vakcínach, ktoré zacielia imunitný systém proti neinfekčným chorobám. V prípade, že vakcína nie je bezpečná, predklinické a klinické štúdie vedia takéto vakcíny odfiltrovať, zároveň vedia identifikovať tie bezpečné a účinné,  ktoré sa potom môžu dostať k pacientom. Tento systém je najlepšou zárukou bezpečnosti vakcín, akú poznám.

 

Ako prebieha výskum a vývoj vakcín?

V zásade sa vývoj vakcín nelíši od vývoja iných liečiv. Preklinický výskum na bunkách a zvieratách vedie k výberu takých vakcín a liečiv, ktoré majú šancu byť úspešné aj u ľudí. V klinických štúdiách fázy I sa následne otestuje bezpečnosť a vo fáze II účinnosť vakcíny. Ak sa ukáže, že testovaná vakcína je bezpečná a účinná, dostáva sa do fázy III, v rámci ktorej sa vakcína porovnáva s podobne zacielenou vakcínou, ktorá je aktuálne dostupná. Na trh do bežného používania sa dostanú iba vakcíny, ktoré sa v účinnosti a bezpečnosti presadia v porovnaní s aktuálnym štandardom. Tento postup je zdĺhavý a extrémne nákladný, ale predchádza sa ním zlyhaniam.