Poradne očkovania

Očkovanie v Slovenskej republike aktuálne plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Radi vás privítame aj v Poradniach očkovania zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR, kde odborníci poskytujú rodičom osobné bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. O význame povinného očkovania, ako aj o riziku, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, informuje rodičov tiež očkujúci lekár.

 

Poradne očkovania/odbory epidemiológie:

 • RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 048/43 67 469, 0905 737 712, epidbb@vzbb.sk
 • RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, Bardejov, 054/488 07 03, 488 07 02, 472 39 05
 • RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská, 8 Bratislava, 0917 426 152, 0908 072 418
 • RÚVZ so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, Čadca, tel: 041/430 26 61, 430 26 62
 • RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín, 043/550 48 25
 • RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 30, Dunajská Streda, 031/591 1234, 031/591 1235
 • RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská č. 2352/62 (areál Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta), 031/ 780 67 25, 78 33 312
 • RÚVZ so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507/2, Humenné, 057/775 26 07
 • RÚVZ so sídlom v Komárne,  Mederčská 39, Komárno, 035/770 26 27
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice, 055/7860 164, 055/7860 162
 • RÚVZ so sídlom v Leviciach, Ul. 29. augusta 1/A, Levice, 036/6305340
 • RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš, 044/551 42 41, 0903 550 420
 • RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1, Lučenec, 047/4323572
 • RÚVZ so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, Martin, 043/ 401 29 24, 0902 740 766
 • RÚVZ so sídlom v Michalovciach, Chalupku 5, Michalovce, 0565/688 0611, 688 0612, 688 0613, 688 0617
 • RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra 037/6560431, 6560432, 6560430
 • RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica č. 13, Nové Zámky, 035 / 6400997, 6912194, 6912185
 • RÚVZ so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, Poprad, 052/418 07 38, pp.epi@uvzsr.sk
 • RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, +421 42 4450231
 • RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov, po.liskova@uvzsr.sk, 051/7580331
 • RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 8, Bojnice, 046/5192026
 • RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote,  Tomášikova 1800/14, Rimavská Sobota, 0917 610 389, rs.epid@uvzsr.sk
 • RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava, 058/732 32 57 – 58, kl. 114
 • RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica, 034/ 6909325, 6909327
 • RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi,  Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves, 053/4170254, 44 25826
 • RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa, 052/ 42 80 124, 052/ 42 80 125, 052/ 42 80 128
 • RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, Svidník, 054/7880031, 7880026
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov, 0918 680 305, 056/668 12 74
 • RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná ulica č.4, Trenčín, 032/6509521, 6509561, 6509522, 6509523
 • RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856/90, Topoľčany, 038/5372721, 5372725
 • RÚVZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, 033/535 45 95, 033/535 45 94, 033/551 67 31
 • RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš, 047/ 48 127 24, 047 48 127 25
 • RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou, 057/44 64 563, 44 64 631 kl. 108
 • RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, Zvolen, 045/ 555 23 58, 045/ 555 23 39
 • RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom, 045/ 672 32 79
 • RÚVZ so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina, 0911 600 203