Informačné videá o možnosti očkovania pre deti prichádzajúce z Ukrajiny a žijúce na Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil sériu krátkych informačných videí určených pre matky, ktoré so svojimi deťmi prišli na Slovensko a chcú pokračovať v očkovaní, prípadne očkovanie doplniť, ak deti nestihli dať zaočkovať pred odchodom z Ukrajiny.

Vo videách informujeme o krokoch, ktorými postupovať, a zároveň pripomíname aj postupy povinného a možnosti dobrovoľného očkovania.

Je dôležité, aby všetky deti, ktoré sú súčasťou kolektívov, a ktorých zdravotný stav to umožňuje, absolvovali povinné očkovanie proti závažným infekčným ochoreniam podľa platného očkovacieho kalendára. Očkovací kalendár je navrhnutý tak, aby bolo dieťa chránené a včas pripravené na stret s vážnymi ochoreniami, ktorých následky si môže niesť po celý život, a minimalizoval šírenie infekcie medzi ostatných.

Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Očkovanie je v boji proti infekčným ochoreniam úspešné. Vďaka nemu sme na európskom kontinente už vyhubili detskú obrnu a každoročne zachraňuje množstvo ľudských životov. Je jedným zo základných a historicky najúčinnejších preventívnych nástrojov v boji proti závažným infekčným ochoreniam.

Informačné videá vznikli s finančnou podporou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.