Očkovanie nespôsobuje cukrovku

Text pripravil a na otázky odpovedal doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni:

Je dokázané, že vďaka očkovaniu vieme predísť mnohým závažným infekčným ochoreniam. Niektorí rodičia však ešte stále podliehajú šíreniu nepodložených tvrdení nezodpovednými laikmi o zvýšenom riziku diabetu 1. typu v súvislosti s očkovaním. To však nebolo vedecky nikdy potvrdené. Naopak, najnovšie štúdie ukazujú,  že niektoré druhy vakcinácie môžu mať ochranný vplyv aj pred diabetom 1. typu.

Rodič by si mal uvedomiť svoju zodpovednosť a neohrozovať zdravie svojich detí nesprávnymi rozhodnutiami v dôsledku „demagógie“ nezodpovedných laikov bez príslušného vzdelania. Ja som dal svoje deti riadne zaočkovať.

 

Ako vzniká diabetes?

Diabetes mellitus nie je jedno ochorenie, ale skupina ochorení, ktorých spoločným prejavom je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia). Príčin je viacero. S  určitým zjednodušením možno hovoriť o chýbaní inzulínu alebo nedostatočnom účinku inzulínu v tkanivách, v dôsledku tzv. inzulínovej rezistencie. Kým chýbanie inzulínu je charakteristickým prejavom diabetu 1. typu, inzulínová rezistencia je kľúčovým faktorom vzniku diabetu 2. typu.

Najčastejšou príčinou nedostatočnej sekrécie inzulínu je poškodenie B-buniek pankreasu, ktoré inzulín produkujú, a to  autoimunitným procesom, čo znamená, že imunitný systém napadne svoje vlastné štruktúry a zničí ich.

Okrem významnej genetickej predispozície  sa za spúšťacie faktory tohto procesu považujú rôzne vírusové ochorenia, diétne faktory (skoré prikrmovanie kravským mliekom, skoré zavádzanie cereálií do výživy dojčaťa), niektoré potravinárske prísady (napr. dusičnany obsiahnuté v údeninách, ktoré  sú zdrojom nitrozamínov), hormonálne vplyvy (puberta, gravidita, nízka hladina vitamínu D), dlhodobé funkčné preťažovanie B-buniek nadmerným príjmom sacharidov a ďalšie.

Naopak, ochranná úloha sa pripisuje dostatočne dlho trvajúcemu dojčeniu, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri vývoji a dozrievaní imunitného systému a správnej výžive dieťaťa v prvých mesiacoch a rokoch života.

Kým diétne faktory sú ovplyvniteľné a možno ich efektívne uplatňovať, ťažšie je zabrániť infekčným ochoreniam (parotitída, hepatitída, infekčná mononukleóza, rubeola, enterovírusy - Coxackie vírus B, rotavírusy, retrovírusy) a hormonálnym zmenám (puberta, tehotenstvo) a samozrejme genetickej predispozícii.

 

Aký je vzťah medzi očkovaním a diabetes?

Téma očkovania sa najviac diskutuje vo vzťahu k vzniku diabetes mellitus 1. typu, ktoré často začína už v detskom veku, keď  sa vykonáva aj viacero očkovaní. O očkovaní sa uvažovalo aj ako o možnom faktore, ktorý by mohol zvyšovať riziko diabetu 1. typu. Išlo však o nepodložené vykonštruované súvislosti, ktoré neboli nikdy potvrdené.

Systematické prehľady a metaanalýzy viacerých epidemiologických prác nepreukázali žiadne dôkazy medzi rutinným očkovaním v detskom veku a rizikom diabetu 1. typu.

Nezistilo sa, že by deti zaočkované bežnými vakcínami proti osýpkam, príušniciam, rubeole, čiernemu kašľu, tuberkulóze, tetanu záškrtu, polyomyelitíde a pod. mali diabetes 1. typu častejšie, než deti, ktoré neboli zaočkované.

Naopak, riziko sa pri niektorých druhoch  vakcinácie javilo ako nižšie a nedávna štúdia z posledných rokov dokonca aj preukázala významne nižší výskyt  diabetu 1. typu u detí, ktoré boli zaočkované proti rotavírusovej „žalúdočnej chrípke“ – ochoreniu s rizikom ťažkej dehydratácie dieťaťa. Priaznivý efekt v súvislosti s diabetom 1. typu sa predpokladá aj u BCG vakcíny (proti tuberkulóze). 

Je potrebné tiež uviesť, že aj v období po použití akejkoľvek vakcíny sa môžu objaviť rôzne ochorenia, ktoré by sa objavili aj bez vakcinácie. To však automaticky neznamená, že očkovanie toto ochorenie aj vyvolalo, ale ide len o časovú zhodu dvoch samostatných nezávislých procesov.

V súhrne teda možno konštatovať, že nie sú vedecké údaje a podklady, že by očkovanie zvyšovalo riziko diabetu 1. typu, ani že by neočkované deti mali toto riziko nižšie. S určitosťou však možno povedať, že očkovanie v detskom veku chráni proti viacerým závažným infekčným ochoreniam. Okrem toho sa ukazuje, že niektoré typy vakcín by mohli dokonca riziko diabetu 1. typu znižovať, čo by mohlo mať zásadný prínos v prevencii tohto  závažného ochorenia. Kontraindikáciou pre očkovanie nie je ani už prítomný diabetes mellitus 1. typu a  deti, ktoré už majú toto ochorenie, sa majú očkovať proti všetkým infekciám podľa očkovacieho kalendára tak ako zdravé deti.