Očkovanie chráni proti smrteľným chorobám

Text pripravila a na otázky odpovedala MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast:

Očkovanie je najväčší objav modernej medicíny. Úprimne si to myslím. Mnohé ochorenia, proti ktorým očkujeme, nevieme liečiť ani dnes. Majú tak rýchly priebeh, že ani pri najväčšej snahe my lekári nemáme šancu dieťa zachrániť. Pri mnohých sa môžu vyskytovať závažné komplikácie s trvalými následkami.

Očkovaním dieťaťa zabránime, aby dieťa ochorelo, zabezpečíme mierny priebeh ochorenia alebo zabránime vzniku závažných komplikácií.

 

Odporcovia očkovania tvrdia, že kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a vakcíny proti detskej obrne spôsobujú syndróm náhleho úmrtia dieťaťa. Ako to vidíte z pohľadu Vašej 15 ročnej praxe pediatra?

Nepoznám relevantnú štúdiu, ktorá by potvrdzovala tvrdenie, že vyššie uvádzané vakcíny spôsobujú syndróm náhleho úmrtia dieťaťa. Žiaľ, etiológiu (príčinu vzniku) syndrómu náhleho úmrtia nepoznáme. Poznáme len rizikové faktory jeho vzniku. Ale „stav po očkovaní“, medzi týmito rizikovými faktormi nie je.

 

Lekári v minulom storočí neočkovali deti toľkým počtom vakcín ako v súčasnosti. Prečo?

Áno, deti v minulom storočí boli deti očkované proti menšiemu počtu chorôb – menším počtom vakcín. Je to tým, že vakcíny na mnohé závažné ochorenia ešte neexistovali. Mnohé deti ochorenia prekonali. Bola však omnoho vyššia úmrtnosť detí na tieto ochorenia a hlavne boli časté komplikácie týchto ochorení, často závažné a trvalé. Napr. osýpky boli komplikované zápalmi pľúc, mozgových blán a mozgu, zápalom srdcového svalu a pod. Práve tieto komplikácie predstavujú veľké riziko.

Dnes deti očkujeme proti chorobám, ktoré sú smrteľné aj dnes, napriek pokroku medicíny – napr. tetanus. A tiež proti chorobám, ktoré síce vedia prekonať, ale vo vysokom percente sa pri nich vyskytujú život ohrozujúce komplikácie – napr. osýpky, alebo invazívne pneumokokové ochorenia.