Prečo nie je očkovanie dobrovoľné?

Text pripravil a na otázky odpovedal Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky:

Nižšia zaočkovanosť otvorila dvere k vzniku epidémie osýpok. Na Slovensko sa vrátili osýpky po 20 rokoch, ťažko choreli najmä malé deti. Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jednotlivca a celú spoločnosť pred závažnými infekčnými ochoreniami.Očkujme, kým nie je neskoro.

 

Prečo nám nestačí očkovať na dobrovoľnej báze, keď ochorenia, proti ktorým sa povinne očkuje, sa vyskytujú ojedinele?

Štát v prvom rade zodpovedá za zdravie verejnosti, podľa charakteru problému volí rôzne spôsoby jeho zabezpečenia. Z tohto dôvodu máme v Slovenskej republike povinné pravidelné očkovanie, ktoré patrí k najvýznamnejším protiepidemickým opatreniam v oblasti primárnej starostlivosti. Každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany, čo predstavuje zvýšenie rizika vzniku epidémií a ohrozenie najzraniteľnejších. Neplatí, že proti chorobám, ktoré sa nevyskytujú, netreba očkovať! Ochrana každého jednotlivca proti infekčných chorobám znamená, že chránime aj naše okolie a tým celú spoločnosť.

 

Odporcovia očkovania tvrdia, že účinnosť očkovania nie je tak vysoká, ako sa tvrdí. Je to pravda?

Tvorba ochranných protilátok proti danému ochoreniu je závislá od imunitného stavu očkovanej osoby (či už v čase očkovania, ale aj po ňom), od daného ochorenia, proti ktorému sa očkuje, ako aj od počtu podaných dávok vakcíny. Toto všetko má vplyv na to, koľko protilátok si človek vytvorí. Napríklad jedna dávka MMR vakcíny dokáže zabezpečiť ochranu na približne 93 %, dve dávky MMR vakcíny na 97 %. Prevencia očkovaním pred vznikom závažných infekčných ochorení mnohonásobne prevyšuje riziko možných nežiaducich reakcií po očkovaní.