Neočkovať znamená hazardovať so zdravím dieťaťa

Text pripravila a na otázky odpovedala prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti:

Očkovanie zdravie neohrozuje, ale chráni! Aby sa vás raz choré dieťa nespýtalo, prečo ste ma nedali zaočkovať, keď ste vedeli o možnosti predísť ochoreniu?

 

Ako sa pozeráte z pohľadu Vašej praxe na tvrdenie, že ochorenie je lepšie prekonať ako sa dať zaočkovať?

Tento argument považujem za úplne nezmyselný a hazardujúci so zdravím. Vývoj očkovacej látky nie je jednoduchý a lacný. Preto sa očkovacie látky vyvíjajú len proti ochoreniam, ktoré sú závažné, ktoré ohrozujú život, alebo môžu zanechať trvalé následky.

 

Na internete sa dočítame, že očkovanie nie je potrebné, choroby vymiznú a aj vymizli vďaka lepšej hygiene a vyššej životnej úrovni.

Keby to bola pravda, tak by sme zaznamenali pokles chorobnosti aj u ochorení, proti ktorým neočkujeme. Typickými príkladom sú kampylobakteriózy. To sú nákazy, ktoré sa prenášajú najmä pri nedodržaní hygienických zásad  pri príprave pokrmov. Žiaľ, v posledných rokoch zaznamenávame stúpajúci trend ich chorobnosti. Nákazy, ktoré sa prenášajú kvapôčkami výlučkov z nosa a hrdla pri kýchaní a kašľaní zvýšenou hygienou neovplyvníme. Rovnako ako nákazy, ktoré majú nízku infekčnú dávku. To vie každý odborník na prenos a šírenie infekčných chorôb.

 

Je podľa Vás pravda, že rodičia nie sú dostatočne informovaní o účinkoch vakcín, teda o pozitívnych ako aj o možných vedľajších účinkoch?

O vakcínach, výhodách očkovania i prípadných nežiaducich účinkoch informuje každého rodiča predovšetkým ošetrujúci lekár dieťaťa. Ak sa rodičom zdá, že ich lekár nemá dosť času na diskusiu a chcú viac informácií, môžu navštíviť poradne očkovania, zriadené na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Ak chcú čerpať informácie z internetu, tak by sa mali zamerať na stránky oficiálnych inštitúcií, ktoré poskytujú informácie získané a overené na základe vedeckých štúdií a berú za ne plnú zodpovednosť. A nečerpať zo stránok, ktoré proklamujú, že neberú zodpovednosť za svoj obsah. To sú stránky všetkých odporcov očkovania, uvedomenia si rizík z očkovania i bojujúcich za slobodu v očkovaní.