Očkovanie na Slovensku

Očkovanie bolo na Slovensku zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia, odkedy sa do imunizačného programu zavádzali nové druhy očkovania. Od roku 1986 sa riadime jednotným Národným imunizačným programom. Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu sa na Slovensku podarilo vyhubiť detskú obrnu a eliminovať také závažné infekcie ako záškrt a tetanus detí a mladistvých. Výskyt ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa výrazne redukoval.

Rozlišujeme medzi povinným a dobrovoľným očkovaním

POVINNÉ OČKOVANIE

Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam. Tieto ochorenia môžu ohroziť zdravie detí a ani dnes ich nie je možné v niektorých prípadoch úspešne liečiť. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú v súlade s očkovacím kalendárom od tretieho mesiaca života.

Očkovanie v Slovenskej republike aktuálne plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Podrobnejšie informácie ponúkame v brožúre, ktorú pripravil tím odborných pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR: „Chráňte svoje deti očkovaním“ na stiahnutie tu.

ODPORÚČANÉ OČKOVANIE

Okrem povinného očkovania je na Slovensku zavedené aj odporúčané očkovanie - nielen pre deti, ale i pre rôzne skupiny populácie. Tento typ vakcinácie nie je nutné absolvovať, no ak ho lekár odporúča, má to svoje opodstatnenie. Odporúčané očkovanie nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia, vakcíny môžu byť s doplatkom, respektíve ich hradí rodič dieťaťa.

Najčastejšie druhy odporúčaných očkovaní sú proti:

  • chrípke
  • vírusovej hepatitíde A
  • meningokokovým ochoreniam
  • ochoreniam spôsobeným ľudským papilomavírusom ((HPV)
  • kliešťovej encefalitíde
  • rotavírusovým infekciám
  • ovčím kiahňam

Informačné videá o možnosti očkovania pre deti prichádzajúce z Ukrajiny a žijúce na Slovensku nájdete tu.